LOL ACCOUNT

Account #95

Giá 300,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (88)

Trang phục (48)

Rank hiện tại

Không
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Bạch kim IV
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5