LOL ACCOUNT

Account #91

Giá 150,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (86)

Trang phục (22)

Rank hiện tại

Không
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Bạc II
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5