LOL ACCOUNT

Account #90

Giá 300,000 ₫

Thông tin thêm

NAME : 3768127360823548 Rank :GOLD - II Khung mùa trước : GOLD - V Cấp : 273 IP : 4908 RP :0

Tướng (89)

Trang phục (46)

Rank hiện tại

Không
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Vàng II
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5