LOL ACCOUNT

Account #85

Giá 250,000 ₫

Thông tin thêm

Rank DTCL Vàng II

Tướng (104)

Trang phục (32)

Rank hiện tại

Không
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Vàng IV
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5