LOL ACCOUNT

Account #82

Giá 200,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (90)

Trang phục (36)

Rank hiện tại

Không
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Bạc IV
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5