LOL ACCOUNT

Account #80

Giá 250,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (98)

Trang phục (37)

Rank hiện tại

Không
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Đồng IV
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5