LOL ACCOUNT

Account #79

Giá 450,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (139)

Trang phục (60)

Rank hiện tại

Không
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Bạch kim IV
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5