LOL ACCOUNT

Account #77

Giá 60,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (57)

Trang phục (15)

Rank hiện tại

Không
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Bạc I
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5