LOL ACCOUNT

Account #76

Giá 300,000 ₫

Thông tin thêm

Rank Đấu Trường Chân Lý: BK IV

Tướng (99)

Trang phục (45)

Rank hiện tại

Không
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Bạc II
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5