LOL ACCOUNT

Account #75

Giá 140,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (67)

Trang phục (27)

Rank hiện tại

Không
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Bạc III
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5