LOL ACCOUNT

Account #70

Giá 120,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (72)

Trang phục (18)

Rank hiện tại

Không
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Vàng I
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5