LOL ACCOUNT

Account #66

Giá 120,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (73)

Trang phục (19)

Rank hiện tại

Đồng
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Bạc I
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5