LOL ACCOUNT

Account #52

Giá 100,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (75)

Trang phục (18)

Rank hiện tại

Đồng
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Không
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5