LOL ACCOUNT

Account #50

Giá 350,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (138)

Trang phục (57)

Rank hiện tại

Vàng
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Vàng III
SOLO 5V5
Bạc
LINH HOẠT 5V5