LOL ACCOUNT

Account #49

Giá 320,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (92)

Trang phục (50)

Rank hiện tại

Bạc
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Bạc III
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5