LOL ACCOUNT

Account #48

Giá 370,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (95)

Trang phục (45)

Rank hiện tại

Đồng
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Bạch kim IV
SOLO 5V5
Bạc
LINH HOẠT 5V5