LOL ACCOUNT

Account #47

Giá 120,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (73)

Trang phục (19)

Rank hiện tại

Đồng
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Đồng II
SOLO 5V5
Sắt
LINH HOẠT 5V5