LOL ACCOUNT

Account #46

Giá 200,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (95)

Trang phục (30)

Rank hiện tại

Sắt
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Bạc II
SOLO 5V5
Sắt
LINH HOẠT 5V5