LOL ACCOUNT

Account #173

Giá 1,300,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (145)

Trang phục (193)

Rank hiện tại

Vàng
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Bạc I
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5