LOL ACCOUNT

Account #128

Giá 70,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (67)

Trang phục (16)

Rank hiện tại

Không
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Bạc I
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5