LOL ACCOUNT

Account #116

Giá 140,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (65)

Trang phục (22)

Rank hiện tại

Không
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Bạc IV
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5