LOL ACCOUNT

Account #113

Giá 350,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (145)

Trang phục (42)

Rank hiện tại

Bạch kim
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Bạc I
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5