LOL ACCOUNT

Account #112

Giá 250,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (80)

Trang phục (30)

Rank hiện tại

Không
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Bạch kim IV
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5