LOL ACCOUNT

Account #109

Giá 300,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (94)

Trang phục (49)

Rank hiện tại

Không
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Bạc II
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5