LOL ACCOUNT

Account #108

Giá 250,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (143)

Trang phục (36)

Rank hiện tại

Không
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Bạc III
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5