LOL ACCOUNT

Account #101

Giá 250,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (130)

Trang phục (32)

Rank hiện tại

Không
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Bạc I
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5