LOL ACCOUNT

Account #10

Giá 500,000 ₫

Thông tin thêm

Tướng (141)

Trang phục (95)

Rank hiện tại

Không
ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÍ
Bạc I
SOLO 5V5
Không
LINH HOẠT 5V5